Nokka kohti muutoskestävää tulevaisuutta – yritysten tulevaisuustyöpaja

Keskuskatu 11, Laitila 22.3.2024 9:00

Tervetuloa mukaan työpajaan tutustumaan tulevaisuuden trendeihin ja heikkoihin signaaleihin, arvioimaan niiden vaikutuksia varsinaissuomalaisiin yrityksiin sekä laatimaan toimenpidesuunnitelmat tunnistettujen vaikutusten sisältämisen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tai haittojen torjumiseksi. Työpajan tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin ja yritysten tunnistamiin haasteisiin sekä pohtia yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla vastuullisuudesta saadaan yrityksille ja alueelle kilpailuetua.

Fasilitaattorina toimii KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö.

Ilmoittaudu mukaan 20.3. mennessä täällä!

Paikka: Keskuskatu 11, Laitila

Työpajan kulku:
9–9.15 Avaus ja osallistujien esittäytyminen
9.15–10 Alustus tulevaisuuden trendeistä ja signaaleista (Striimaukseen mahdollisuus osallistua etänä)
10–11 Ohjattu keskustelu trendeistä ja signaaleista: vaikutusarviointi
11–11.45 Tunnistettujen vaikutusten varalta toimenpidesuositukset: mitä? kuka? milloin?
11.45–12 Loppuyhteenveto

Lisätiedot: Juha Haarala Next Level -hanke, Ukipolis: 044 773 2216