Projektioppimisympäristö

Projektioppimisympäristö (POY) on yksi Turun ammattikorkeakoulun toimintatavoista. Toiminta pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan. POY:ssä toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektityöskentelyyn ja projektien toimeksiantajina toimivat yritykset ja TKI-hankkeet.

Kiertotalous 2.0 on Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän vetämä POY. Se toimii opiskelijoista muodostettujen tiimien kautta. Tiimejä ohjaavat tutkimusryhmän asiantuntijat sekä kokeneemmat opiskelijat. Opiskelijat rekrytoidaan yleensä tiimiin pidemmäksi aikaa tai toisinaan opiskelijat toteuttavat yksittäisiä projekteja. Kukin opiskelija saa oman osaamisensa ja ammatillisen kiinnostuksensa suuntaisia tehtäviä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Opiskelijat myös tapaavat säännöllisesti palavereissa. Kiertotalous 2.0:ssa työskentelee myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Oppimisympäristön taustalta löytyy uusi kiertotalous 2.0 -malli, joka huomioi luonnollisten ja teknisten kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kyseisen ajattelumallin mukaan kiertotalous toimii vasta, kun ekologisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle nostetaan sosiaalinen kestävyys.

Kiertotalous 2.0 sijaitsee Lemminkäisenkadun toimipisteessä A160-luokassa. Tervetuloa tutustumaan!

 

Kiertotalous 2.0:n avajaiset


Katso opiskelijoiden esittelyt projektioppimisympäristöstä 

Medianomi

Tradenomi