Pyöräilyn monipuolistuva kenttä sisältää sähköä ja palveluita

06.04.2021

Pyöräily on nosteessa ja pyörien, erityisesti sähköpyörien myynti on kasvussa. Tämä ei johdu pelkästään koronan aiheuttamasta poikkeusajasta, vaan trendi on ollut kasvava jo pidemmän aikaa.

Pyöräilyn ja ylipäätään vähähiilisen liikkumisen lisääminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sillä esimerkiksi Suomessa liikenne aiheuttaa noin viidenneksen hiilidioksidipäästöistä. Pyörän selkään hyppäämisellä on monia muitakin etuja, kuten useita positiivisia vaikutuksia terveyteen. Pyörä on parhaimmillaan todella nopea kulkuneuvo, esimerkiksi suhteellisen lyhyillä matkoilla kaupungeissa. Nopeutta lisää pyöräteiden hyvä suunnittelu. Sähköpyörällä pidemmätkin matkat taittuvat jouhevasti.

Keski-Euroopassa sähköpyörä on jo pitkään ollut työssäkäyvien suosiossa. Suomessakin monet työnantajat ovat huomanneet pyöräilyn hyödyt, ja työsuhdepyörän verovapaus 1200e asti vuodessa on kiinnostanut.

Pyöräily nousee potentiaaliseksi vaihtoehdoksi autoilulle varsinkin silloin, kun siitä tehdään tarpeeksi sujuvaa. Pyöräteiden lisäksi pyöräpysäköinnin tulee olla kunnossa. Turun viimeisimmän pyöräilybarometrin (2019) vastaajista 66 % mielestä pyöräilyä kannustaisi lisäämään se, jos pyöräpysäköintipaikat olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta.

Lisäpalvelut, kuten valvottu, turvallinen pyöräpysäköinti esimerkiksi työ- tai opiskelupaikalla tai kaupungin keskustassa voivat houkutella pyöräilemään enemmän, kun määränpäässä pyörävarkauksista ei tarvitse kantaa huolta. Turvalliseen pyöräpysäköintiin liittyviä muita palveluita voivat olla esimerkiksi mahdollisuus vaatteiden vaihtoon- tai suihkuun, tavaroiden säilytykseen, sähköpyörän lataukseen tai pyörän pesuun. Palvelu voi olla myös pyörän huolto joko omatoimisesti tai ammattilaisen tekemänä vaikkapa työpäivän aikana. Usein lisäpalvelua sisältävä turvallinen pyöräpysäköinti maksaa jotain, mutta maksullinen pysäköinti ei saa mennä ilmaisen ja laadukkaan pyöräpysäköinnin edelle.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa kokeillaan turvallista ja laadukasta, lisäpalveluita sisältävää pyöräpysäköintiä Turun keskustassa ja Kupittaalla keväästä syksyyn 2021 välisenä aikana. Toukokuussa Kupittaan Tiedepuistossa alkavassa kokeilussa lisäpalveluina tulee olemaan turvallisen pysäköinnin lisäksi ainakin sähköpyörän latausmahdollisuus, tavaroiden säilytys sekä omatoiminen pyörän huoltomahdollisuus. Keskustan kokeilun yksityiskohdat selviävät kevään edetessä. Kokeilujen tarkoituksena on selvittää, onko kyseisille palveluille käyttöä ja kokeilun aikana palvelun toimivuudesta kerätään käyttäjäpalautetta. Palvelua on tarkoitus kehittää palautteen avulla ja toiveena on, että palvelu saisi jatkoa kokeilun jälkeen.

Toimivia pyöräpysäköinnin palveluita on olemassa laajassa mittakaavassa esimerkiksi Alankomaissa ja Belgiassa. Suomessakin vastaavanlaista palvelua jo on muutamissa paikoissa, kuten Pasilan Triplassa. Kokeilemisen arvoista tämä varmasti on myös Turussa!

 

Noora Salmela

Kirjoittaja työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa, ja käyttää pyörää liikkumiseen niin työ-, asiointi- kuin vapaa-ajan matkoillakin.