Hiiliviisauden polku yritysten hiilijalanjälkilaskennan tueksi

11.02.2022

 

CarbonWisessa hiiliviisautta kohti kulkeminen on nähty alusta alkaen polkuna, jolla edetään yhdessä kohti pienempää hiilijalanjälkeä ja kiertotalouden mahdollisuudet huomioivaa, hiiliviisasta tuote- ja palvelukehitystä. CarbonWisen tavoitteena oli kannustaa ja tukea yrityksiä selvittämään omia ilmastovaikutuksiaan, luoda työkaluja laskennan tueksi ja mahdollistaa yrityksille hankkeen aikana ja sen jälkeen tietotaidon pienentää hiilijalanjälkeään. 

CarbonWisessa tuotettiin paljon materiaalia eri hiiliviisauden teemoihin liittyen, ja ne haluttiin tuoda helposti yritysten saataville myös hankkeen päättymisen jälkeen. Syntyi Hiiliviisauden polku, ThingLink-alustalle luotu virtuaalikierros, joka sisältää kaikki CarbonWisen Turun ammattikorkeakoulussa tuotetut materiaalit. Kierrokseen pääset tutustumaan tästä: Hiiliviisauden polku. Tallenteista löytyy asiantuntijoiden esityksiä, havainnollistavia yritysesimerkkejä sekä työkaluja yrityksen hiilijalanjälkilaskennan tueksi. 

Materiaalit on jaoteltu aloitusosion lisäksi kuuteen eri teemaan. Johdannossa tutustutaan CarbonWiseen ja hiiliviisauteen liittyviin käsitteisiin. Ensimmäisessä osiossa perehdytään hiilijalanjäljen laskentaan ja esitellään erilaisia laskureita. Toisena teemana on vaikuttavuus ja hankinnat. Kolmannessa osiossa esitellään kiertotalouden liiketoimintamallit ja miten niiden avulla parannetaan yrityksen kilpailukykyä. Neljäntenä esille pääsevät yrityksissä tehtävät kokeilut ja niihin perehdytään asiantuntijoiden ja kokeiluja tehneiden yritysten esityksin. Viidennessä osiossa vuorossa on kompensaation periaatteisiin tutustuminen ja lisäksi kompensaatiota tarjoavat yritykset kertovat palveluistaan. Viimeisessä vaiheessa perehdytään viestintään ja brändäykseen, joiden avulla tehdyt ilmastoteot voidaan tuoda näkyviksi. Yritysesittelyt on lisätty myös omaksi osiokseen, jolloin ne on mahdollista käydä halutessaan läpi samalla kertaa.