#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi

Mikä?

#kiertotalous luo suomalaisten ja kansainvälisten oppilaitosten käyttöön oppimateriaaleja kiertotalouden opettamiseen.

Miksi?

Kiertotalous vaatii toteutuakseen muutoksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, niin liiketoiminnassa kuin kotitalouksissakin. Koulutuksella on merkittävä vaikutus, kun halutaan lähteä muuttamaan huomista, sillä tulevaisuuden ongelmia ratkovat ne, jotka tänään istuvat koulunpenkillä. Siksi kiertotalouden opetus tulee mahdollistaa kaikille.

Miten?

Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakouluissa kiertotaloutta on opetettu erilaisissa kiertotalousmoduuleissa muun muassa tutkimuspajojen ja innovaatioleirien kautta. Hyväksi todettuja menetelmiä ja kertynyttä osaamista halutaan nyt levittää myös muiden käyttöön.

Hankkeessa luodaan oppaat kustakin kiertotalouden innovatiivisesta opetusmenetelmästä. Oppaat tuotetaan sekä suomeksi että englanniksi ja niitä on tulevaisuudessa tarkoitus hyödyntää kaikilla koulutusasteilla, Suomessa ja myös kansainvälisesti. Ensivaiheessa pääkohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen eri alojen opiskelijat.

Milloin?

#kiertotalous-hanke starttasi marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Kuka?

Hanketta toteuttavat Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakoulut. Kumppanikorkeakouluja hankkeessa ovat Savonian, Oulun ja Vaasan ammattikorkeakoulut.

Hanketta rahoittaa Sitra. Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.