Näin olet muuntojoustava yritys! 

23.04.2024

 

Next Level -hanketta tehdään yhdessä yritysten kanssa, ja olemmekin haastatelleet varsinaissuomalaisia yrityksiä selvittääksemme, miten yrityksissä on varauduttu toimintaympäristön tuomiin muutoksiin. Haastattelujen pohjalta olemme koonneet listan yritysten esille tuomista, muuntojoustavan yrityksen ominaispiirteistä ja toimenpiteistä. Onko omassa yrityksessäsi otettu jo alla olevat asiat huomioon? 

Muuntojoustava yritys 

  1. ennakoi ja seuraa tilanteita. Yritys tekee vaihtoehtoisia ja luovia ratkaisuja, seuraa tarkasti toimialansa tilannetta ja pyrkii reagoimaan muutoksiin nopeasti. Yritys tekee myös riskikartoituksia ja skenaariotyötä. 
  2. pyrkii hajauttamaan toimintaansa ja pitämään yllä hyviä suhteita asiakkaisiinsa. Asiakaskunta on monipuolinen. 
  3. uudistaa tuotevalikoimaansa vastaamaan uusia muuttuneita asiakkaiden tarpeita. 
  4. panostaa henkilöstön osaamisen laajentamiseen ja mahdollistaa tätä kautta työvoiman kiertämisen joustavasti eri tilanteiden mukaan. Tämä lisää joustavuutta ja parantaa yrityksen kykyä reagoida muutoksiin. 
  5. luo hyvän tukiverkoston ja pitää yllä luottamuksellisia asiakas- ja toimittajasuhteita. 
  6. pitää yhteyttä useisiin alihankkijoihin toimitusvarmuuden varmistamiseksi. 
  7. lisää varastoinnin astetta, jotta se voi ennakoida mahdollista komponenttipulaa ja muita toimitusketjun haasteita. Varsinaissuomalaiset yritykset ovat esimerkiksi suurentaneet varastojaan ja varastoivat enemmän puolivalmisteita. 
  8. varautuu uhkiin sopimuksin. 

Ole muuntojoustava ja tule kasvattamaan osaamistasi liittyen kiertotalouteen. Toimeen kannattaa tarttua nyt. Liiketoiminnan periaatteet muuttuvat tulevina vuosina resurssien niukentuessa, ja yritysten tulee myös varautua EU:n mahdollisesti tuleviin säädöksiin liittyen esimerkiksi kestävämpään tuotesuunnitteluun ja korjauttamisoikeuteen.  

Next Level -hanke järjestää yrityksille lokakuussa 2024 valmennuksen, jossa tutustutaan yhdessä muiden yritysten kanssa erilaisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa, mutta pistä työpajat jo nyt kalenteriin! 

Next Level -hanke järjestää varsinaissuomalaisille yrityksille ilmaisen kiertotaloustyöpajan sarjan seuraavasti: 

Työpaja 1: Johdanto kiertotalouteen ja liiketoimintamallit (8.10.2024 klo 8.30–11.30)   
Työpaja 2: Organisaatio ja muutoksen johtaminen (22.10.2024 klo 8.30–11.30)   
Työpaja 3: Ekosysteemiajattelu ja rahoitus (29.10.2024 klo 8.30–11.30)