Varsinaissuomalaisissa yrityksissä on kiertotalouspotentiaalia – ilmaista kiertotalousvalmennusta tarjolla yrityksille syksyllä 2024! 

07.06.2024
Kuva: Joonas Salo Photography, www.joonassalo.com

Next Level -hanke kartoitti vuonna 2023 yli 60 varsinaissuomalaisen pk-yrityksen toimia ja osaamistarpeita kiertotalouteen liittyen. Haastatteluissa kävi ilmi, että osa yrityksistä edistää kiertotaloutta esimerkiksi vähentämällä hukan määrää ja parantamalla jätelajitteluaan. Näillä toimilla yritykset hakevat muun muassa materiaali- ja jätekustannusten pienentämistä. Haastattelukierros osoitti, että varsinaissuomalaisissa yrityksissä on kuitenkin paljon enemmän potentiaalia siirtyä kokonaisvaltaiseen kiertotalouteen. 

Kiertotaloudessa on ensisijaista vähentää jätteen määrää pidentämällä tuotteiden elinkaarta hyvällä suunnittelulla ja erilaisilla yritysten palvelumalleilla eli ns. kiertotalouden liiketoimintamalleilla, kuten tuotteiden vuokrauksella, huoltamisella, korjaamisella tai päivittämisellä. Tuotteiden elinkaarien pidentymisen seurauksena syntyy vähemmän jätettä ja kierrätettävää. Tässä monilla varsinaissuomalaisilla yrityksillä olisikin paikka uudistaa toimintaansa ja sitä kautta kehittää ja tarjota kiertotaloudenmukaisia tuotteita ja ennen kaikkea niitä tukevia palveluita. 

Varsinaissuomalaisia yrityksiä matkalla kohti kiertotaloutta

Varsinais-Suomessa on useita pk-yrityksiä, jotka jo toimivat kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi naantalilainen urheilu- ja vapaa-ajan kauppa Forsport tähtää kiertotalouteen monesta eri näkökulmasta. Yritys myy laadukkaita pitkäikäisiä tuotteita, korjaavat vanhaa ja kunnostavat ja ottavat varaosia talteen.  

Ravintola-alan yritys Unicalle kiertotalous on ennen kaikkea asenne. Unican arvot ohjaavat toimintaa vahvasti. Arvoihin on kirjattu vastuullinen tapa toimia sekä arjen ratkaisevat teot. Arjessa ravintoloissa kiertotalous näkyy ravintoloiden välisessä WhatsApp-ringissä, jossa etsitään hyödyttömille keittiötavaroille uutta käyttöä ja ylijääneet raaka-aineet etsivät uutta kotia. Tällä on päästy aiemmasta varastoitavasta tavarasta hyvin eroon ja aidosti keittiön arvokkaat tavarat ovat hyötykäytössä eikä varastossa. Uusia ravintoloita avatessa ja vanhoja freesatessa Unicalla pohditaan aina, onko mahdollista sisustaa käytetyllä ja mahdollisesti kunnostetulla tavaralla. Unica myös pyrkii monella tavalla ruokahävikin pienentämiseen, kuten mittaamalla hävikkiä päivittäin joka ravintolassa. 

Rymättylässä sijaitseva komposiittimateriaalia (solid surface) valmistavan Duratin tavoitteena on suljettu materiaalin kierto. Yritys hyödyntää sekä toisten yritysten jätettä, sivuvirtaa ja hukkaa sekä ostaa takaisin kalustevalmistuksessa syntyvät Durat-hukkapalat ja käytöstä poistuvat kalusteet. Hukkapalat käytetään uuden materiaalin raaka-aineena, vanhat kalusteet ensisijaisesti kunnostetaan ja myydään Durat Kierto -tuotteina uusille käyttäjille. Jos tuotetta ei saada myytyä, se voidaan hyödyntää raaka-aineena. Yritys panostaa kestävien, elinkaarensa päättyessä täysin kierrätettävien tuotteiden tekemiseen ja tarjoaa asiakkailleen myös huoltopalveluita eli huoltaa tuotteet uudenveroisiksi.   

Valmennusta varsinaissuomalaisille yrityksille tulossa lokakuussa

Kiertotalousbarometrien (Syke 2024) mukaan yritykset tuntevat jo kiertotalouden periaatteet, mutta sitä ei vielä osata tuoda osaksi omaa liiketoimintaa. Tätä tukee myös Kiertotalous-Suomen kysely (Räisänen ym. 2023), jonka mukaan yli puolet vastaajista koki, että oma organisaatio tarvitsee apua, jotta se voi vastata kiertotalouden osaamistarpeisiin. Next Level -hanke vastaa tähän tarpeeseen järjestämällä syksyllä 2024 kiertotalouskoulutusta yrityksille. 

Next Level -hanke järjestää yrityksille valmennusta kiertotaloudesta lokakuussa 2024. Valmennuksessa tutustutaan yhdessä muiden yritysten kanssa erilaisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Next Level -hanke järjestää varsinaissuomalaisille yrityksille ilmaisen kiertotaloustyöpajan sarjan seuraavasti: 

Työpaja 1: Johdanto kiertotalouteen ja liiketoimintamallit (8.10.2024 klo 9–12)   

Työpaja 2: Organisaatio ja muutoksen johtaminen (22.10.2024 klo 9–12)   

Työpaja 3: Ekosysteemiajattelu ja rahoitus (29.10.2024 klo 9–12)   

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täällä.

Yrityksen kannattaa tarttua toimeen nyt. Liiketoiminnan periaatteet muuttuvat tulevina vuosina resurssien niukentuessa. Yrityksen tulee myös varautua EU:n mahdollisesti tuleviin säädöksiin liittyen esimerkiksi kestävämpään tuotesuunnitteluun ja korjauttamisoikeuteen. 

 

Euroopan unionin osarahoittama Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua -hanke tukee varsinaissuomalaisten yritysten kykyä ja mahdollisuutta ennakoida ja varautua toimintaympäristön muutoksiin. 

Valmennamme yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaympäristöihin, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja ennakoimattomiin uhkiin. Etsimme ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa yrityksiltä kerättävän tiedon pohjalta. 

 

Lähteet:  

Euroopan parlamentti 2024. Kestävä jätehuolto: EU:n toimet  

Euroopan parlamentti 2023. Mitä kiertotalous on ja miksi sillä on merkitystä?  

Kauppalehti 2023. Kiertotalous kiinnostaa yrityksiä – “Kyse ei ole siitä, lähteekö yritys mukaan muutokseen, vaan milloin se lähtee”. 

Syke 2024. Kiertotalousbarometrit 2023: Kiertotalous suomalaisten arjessa ja yritysten toiminnassa. 

Räisänen, M., Berg, A., Eskola, P., Piippo, S. ja Savolahti, H. 2023. Kiertotalouden edistämisen tila organisaatioissa. Kooste Kiertotalous-Suomen laatiman kyselyn tuloksista, toukokuu 2023. 

Toukoniitty Esa 2023. Elämää kierrätystaloudessa – matkalla kohti kiertotaloutta. Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) blogi.