Assarityö lähtölaukauksena omalle ympäristötyölle

18.10.2023
Paimion muotiviikoilla. Kuvassa Emilia Vienonen (vas.), Maiju Jokinen ja Emilia Aalto.

Nukun pitkään. Aamutoimet, kalenterin tarkistus ja kamat kasaan. Lähden koululle. Kiertotalous 2.0 -tutkimusryhmän ja projektioppimisympäristön työskentelytilassa tapaan assarikaverit. Keitämme aamukahvit ja juttelemme mukavia toimiston ison pöydän ääressä. Kokous alkaa yhdeltätoista.

Assarityössä parasta on oman aikataulun organisointi ja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa työskentely. Olen toiminut tutkimusryhmässä jo yli puolitoista vuotta ja toivon jatkavani hommissa kunnes valmistun. Olen ollut onnekkaassa asemassa, sillä minut on harjoittelun jälkeen valittu tutkimusryhmässä jo viidesti mukaan palkalliseksi opiskelija-assistentiksi. Sopparit tehdään aina neljän kuukauden jaksoissa, ja joka jakson jälkeen voi ilmoittaa toiveestaan jatkaa.

Assarityö on opettanut minulle paljon. En voisi kuvitella, millaista olisi mennä työelämään ilman niitä kaikkia taitoja, joita olen saanut ja hionut tutkimusryhmässä. Tärkeimpinä pidän kommunikointia, kalenterin ylläpitämistä sekä oma-aloitteisuutta. Eri hankkeissa olen myös oppinut paljon, ja joka hankkeessa korostuukin eri taidot.

Circwaste-hankkeen monenlaiset projektit

Circwaste-hankkeessa meillä on useampi projekti. Kielo-projektissa olemme kehittäneet tiimin kanssa kierrätystä tukevaa mobiilisovellusta. Kielo-projektissa olennaista on ollut oman työn ohjaus, sillä opiskelijoilla on melko vapaat kädet toteuttaa sovellusta ja sen sosiaalista mediaa.

Julkisen taiteen hiilijalanjälkilaskuria suunnittelevassa projektissa suunnittelin projektissa julkaistavan julkaisun ja ohjeen ulkoasua sekä tein kuvituksen julkaisua varten. Tässä projektissa olen oppinut lisää hiilijalanjälkilaskennasta sekä päässyt toteuttamaan itseäni luovasti, mikä onkin yksi lempihommistani.

Kesällä 2023 aloitimme jätekoostumustutkimuksen suunnittelun. Suunnittelimme alusta asti tutkimuksen toteutusta sekä selvitimme tarvittavia työvälineitä ja turvavarusteita. Tässä projektissa on tullut opittua valtavasti: miten oikea tutkimus toteutetaan, kuinka paljon suunnittelua ja yhteistyötä se vaatii, ja kuinka verkostoidutaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Itse tutkimusvaihe oli myös omanlaisensa kokemus: kaksi viikkoa sai tehdä aivan uudenlaista tutkimusta Suomessa, tosin tonkien mädäntyvää haisevaa jätettä. Myös HS Turku poikkesi tekemään meistä jutun, jonka voi lukea täältä.

Bioplastics Europe – kansainvälistä sometyötä

Bioplastics Europe on kansainvälinen EU-rahoitettu hanke, joka edistää biopohjaisten muovien tutkimusta ja käyttöä. Kiertotalous 2.0:n opiskelijat ovat vastuussa hankkeen viestintäpaketin Instagram-työstä. Tässä hankkeessa tärkeitä taitoja ovat kommunikointi, raportointi sekä oman työskentelyn aikataulutus. Yhteiset viikoittaiset kokoukset rytmittävät tätä hanketta ja pitävät sen pyörimässä. Lisäksi yhteistyötä tehdään Hampurin ammattikorkean kanssa ja kokouksia meillä onkin ollut heidän kanssaan noin kahden viikon välein. Tässä projektissa voi päästää luovuuden valloilleen suunnitellessaan postauksia. Työssä on opittu käyttämään Canvaa ja LinkInBio-sovellusta. Pitkän assariuran ansiosta olen myös päässyt perehdyttämään uusia harjoittelijoita hankkeen toimintaan ja Instagram-työhön.

Esiintymistä ja kaikkea mahdollista

Circwasten ja Bioplastics Europen lisäksi olen ollut Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta -hankkeessa, joka on jo loppunut. Hankkeessa kehitettiin digitaalista alustaa, josta löytyi tuotteiden elinkaarta pidentäviä toimijoita, kuten puuseppiä ja ompelijoita. Tässä hankkeessa tein mm. yrityshaastatteluja ja olin esittelemässä hanketta syksyllä 2022 Kestävän elämän messuilla Helsingissä.

Tiesitkö, että Turun ammattikorkeakoulu on jo kymmenen vuotta kantanut Reilun kaupan korkeakoulun arvonimeä? Tästä kiittäminen kuuluu Turun amkin Reilun kaupan kannatusiimille. Itse olen ollut mukana tiimissä vuoden päivät. Kannatustiimi toteuttaa tempauksia kampuksilla, päivittää sosiaalista mediaa sekä raportoi toiminnastaan ja Reilun kaupan tuotteiden käytöstä Turun ammattikorkeakoulussa.

MyTech- ja DemoDay-toiminnassa esitellään energia- ja ympäristötekniikan koulutusta ja tutkimusryhmän toimintaa alemmille koulutusasteille. Esittelen mielelläni tutkimusryhmän toimintaa ja siinä työskentelyä. Olen myös useampana vuonna päässyt orientoiville päiville esittelemään tutkimusryhmän toimintaa uusille energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille.

Pidän tutkimusryhmässä siitä, että projekteissa voi olla mukana oman mielenkiinnon mukaan. Minulla haasteena kuitenkin on se, että minua kiinnostaa kaikki. Välillä on monta rautaa tulessa, mutta onneksi tutkimusryhmän mahtavan ilmapiirin ansiosta hommia voi aina jakaa assarikollegoille ja tämän lisäksi meillä aina painotetaan omaa jaksamista sekä sitä, että opiskelu menee assariuden edelle.

Voisin vielä luetella miljoona asiaa, joista pidän tässä tutkimusryhmässä, mutta viimeisenä voisin todeta sen, että vaikka minua jännitti aluksi lähteä tutkimusryhmän toimintaan, on se ollut paras päätökseni tällä koulutusurallani.

Emilia Aalto