Kesäharkkani Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristössä

06.09.2021
Kuva: Christian Wiediger/Unsplash

Aloitin kesäkuun alussa harjoittelijana Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristössä ja vauhdikkaasti sujunut harjoittelu onkin edennyt jo siihen pisteeseen, että olisi lyhyen loppuyhteenvedon aika.

Saimme heti harjoittelun alussa pääprojektit, joiden parissa toimisimme. Minun kesäni kului Meyer Hiiliviisaus -projektissa, joka sisälsi paljon erilaista tiedonhakua, jota Meyer voisi hyödyntää omissa hiililaskelmissaan sekä tiekartassaan hiilineutraaliuteen.

Työ oli erittäin mielenkiintoista ja kehittävää. Ennen harjoittelua prosessi yritysten hiililaskelmien takana oli minulle melko lailla tuntematon, mutta kesän aikana siihen perehdyttyäni sain siitä selkeästi paremman käsityksen. Muita tärkeitä oppeja harjoittelusta olivat esimerkiksi erilaisten projektityötaitojen kehittäminen.

Pääprojektin lisäksi minua työllisti Suomessa järjestettävien kiertotalouskoulutusten hakeminen Koulutusta kiertotalouteen -sivustoa varten. Harjoitteluun kuului myös paljon muuta toimintaa, joka toi mukavaa vastapainoa näille projekteille. Esimerkiksi säännöllisesti järjestetyt lukupiirit, joissa oli paljon hyvää keskustelua erilaisista kiertotalouteen liittyvistä teemoista. Kesän aikana oli myös kiva kuulla muiden harjoittelijoiden projekteista, jotka vaikuttivat todella mielenkiintoisilta.

Olenkin kaikin puolin tyytyväinen harjoitteluun. Työ oli mielekästä ja kehittävää. Sain arvokasta kokemusta sekä harjoittelu varmasti tukee opintojani mitä mainioimmin.

Pekka Kononen
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija