Kesän harjoitteluni: monipuolisia työtehtäviä ja uusia oivalluksia

18.08.2020
Kuva: Vilma Pulkkinen

Elettiin kevättä 2020 ja edessäni oli opintojeni harjoittelujakso. Koronavirus muutti kuitenkin suunnitelmiani ja yhtäkkiä olin tilanteessa, ettei minulla ollut harjoittelupaikkaa. Aktiivisen etsinnän tuloksena bongasin haun Kiertotalous 2.0 -oppimisympäristöön ja huomioni kiinnitti heti se, että työ sopii eri koulutusalojen opiskelijoille. Kuitenkin ajattelin, ettei paikka ole minua varten, sillä olen konetekniikan opiskelija eikä kiertotalous ole vahvinta alaani. Silti ajattelin ottaa haasteen vastaan ja kehittää itseäni.

Monipuoliset työtehtävät innostivat

Heti harjoittelun alussa jaettiin työtehtävät työparien kesken. Itse pääsin mukaan Telaketju-hankkeeseen, joka edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Hanke oli itselleni entuudestaan tuntematon, mutta pienen tutustumisen jälkeen selvisi, kuinka laaja hanke on ja miten paljon eri toimijoita on mukana hankkeessa.

Keskeinen työtehtäväni harjoittelussani oli tehdä käyttöohjetta tekstiilintunnistusskannerille. Tehtäviini kuului ohjeen kirjallinen ja visuaalinen toteutus, mittaustyön kellottaminen ja ohjeen käännös englanniksi. Pääsin hyödyntämään projektissa mallinnusosaamistani, kun tein mallin skannerista. Vierailin muutaman kerran myös poistotekstiilihallilla, jolloin pääsin testaamaan skanneria toiminnassa ja näkemään miten poistotekstiilejä lajitellaan.

Työ oli monipuolista ja lisätöitä sai aina tarvittaessa. Käyttöohjeen teon ohella tein myös käännöstyön, selvitystyötä ilmastopositiivisista puistoista ja ympäristöpäivän suunnittelua. Töiden lisäksi oli mielenkiintoisia koulutuksia sosiaalisesta mediasta ja mobiilikuvauksesta sekä ideointipajoja.

Harjoittelu opetti paljon ja antoi ajateltavaa

Erikoistun opinnoissani muotoiluun ja luultavasti tulevaisuudessa tulen työskentelemään tuotesuunnittelun parissa. Harjoittelun aikana ymmärsin, kuinka tärkeää on ottaa huomioon tuotteen elinkaari jo suunnitteluvaiheessa. Sain myös opintoihini uutta ajateltavaa ja pohdin myös mahdollisuutta yhdistää kiertotalous ja muotoilu tulevassa opinnäytetyössäni.

Harjoittelussa oli parasta se, että harjoittelun sai suorittaa omassa tahdissa ja pääsi halutessaan moneen projektiin mukaan. Opin arvokkaita työelämä- ja projektityötaitoja ja sain tulevaisuutta varten monia hyviä oppeja. Harjoittelu antoi minulle hyvän mahdollisuuden päästä verkostoitumaan alan toimijoihin ja kerryttää omaa osaamistani kiertotalouden parissa. Olen todella iloinen, että päätin alun epäröinnistä huolimatta hakea Kiertotalous 2.0:aan.

Vilma Pulkkinen
Konetekniikan opiskelija