Minä kiertotalouden asiantuntijana

28.03.2024

 

Teksti on julkaistu Uusiouutiset 2/24 -lehdessä.

Asiantuntijuus on moniulotteinen käsite ja moni valmistuva AMK-opiskelija saattaa pohtia, voinko kutsua itseäni nyt asiantuntijaksi. Minä, kohta valmis energia-ja ympäristötekniikan insinööri, olen pohtinut samaa asiaa.

”Asiantuntija on henkilö, jolla on aiheesta keskimääräistä enemmän tietoa ja joka osaa selittää itsevarmasti aihealueeseen liittyvät käsitteet ja konseptit”, oli ensimmäinen intuitiivinen lause, joka omaan päähäni muodostui, kun mietin, kuka on asiantuntija. Mutta miten voin kehittää kiertotalouden asiantuntijuutta?

Asiantuntijuuttani olen kerryttänyt Turun AMK:n Kiertotalouslabra-projektioppimisympäristössä, jossa olen ollut mukana monissa mielenkiintoisissa hankkeissa ja oppinut muun muassa projektinhallintaa, oman työn aikatauluttamista sekä raportointi- ja esiintymistaitoja. Projektipäälliköiltä saatu henkilökohtainen palaute on ollut korvaamatonta omien vahvuuksieni ja kehityskohteideni hahmottamisessa. Tämän palautteen saaminen ja sen mukaan toimiminen on ollut avainasemassa ammatillisessa kasvussani ja valmistautumisessani tuleviin haasteisiin.

Koen myös, että osallistumalla aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin niin paikan päällä kuin webinaarimuotoisesti, voin kehittää omaa kiertotalouden asiantuntijuutta. Tällä hetkellä itselleni parhaat mahdollisuudet löytää ja osallistua näihin ovat koulun järjestämät ja markkinoimat tapahtumat. Keskustelut myös muiden kuin kiertotalouden asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi verkostotilaisuuksissa lisäävät monialaista tietämystä ja ymmärrystä ja toivon mukaan asiantuntijuutta.

Esimerkiksi Find Your Sustainable Future -rekry- ja uramessuilla sain jutella eri yritysten työntekijöiden kanssa. Koska kaikki yritykset eivät olleet minulle tuttuja, päädyin myös keskustelemaan henkilöiden kanssa, joilla ei varsinaisesti ollut juuri kiertotalouteen liittyviä työtehtäviä auki, mutta joiden avulla sain uusia tekniikan alan yrityksiä tutuiksi. Keskustelin suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP:n edustajan kanssa työhön perehdyttämisestä, mikä useissa aiemmissa töissäni on ollut olematon. Hän kertoi, että WSP:llä on todella kattava perehdytys ja työn aluksi tehdään töitä pareittain “kummin” kanssa, johon voi olla yhteydessä myös pattitilanteissa. Tästä tuli luottavainen olo, että on yrityksiä, jotka ymmärtävät, että vaikka vastavalmistuneella on paljon ymmärrystä ja tietoja, sen muuttaminen lennosta toimintaan vaatii välietapin, missä kasvetaan asiantuntijan rooliin.

Kiertotalouden asiantuntijuutta voi kehittää myös muun muassa kurssien ja omatoimisen opiskelun myötä, mutta myös ylemmän tutkinnon kautta, joko AMK:ssa tai yliopistossa. Oman alan alumneilta voi saada myös hyviä vinkkejä, miten kehittää omaa asiantuntijuutta. Lisäksi uskon, että ainakin omalla kohdalla motivaatio ja intohimo aiheeseen vie väistämättäkin tiedon pariin eri medialähteissä, jotka tulvivat jatkuvasti lisää tietoa kiertotaloudesta.

Riikka Ojala
Tuleva energia- ja ympäristötekniikan insinööri, Turun ammattikorkeakoulu