Kuukauden hiiliviisas yritys: Benete Oy

16.11.2021

 

Nostamme vuoden 2021 lopulla esille yrityksiä, jotka ovat olleet mukana toiminnassamme. Kerromme, millaisia asioita yritykset ovat saavuttaneet hiiliviisauden polulla ja millaisia jatkosuunnitelmia on tehty, sekä millaisia hyötyjä CarbonWise -hankkeen toimista on ollut yritysten hiiliviisauden edistämisessä.

Beneten palvelulla voidaan vähentää sairaalahoidon päästöjä

Yksi CarbonWisessa mukana olevista yrityksistä on turkulainen Benete Oy, joka kehittää ikääntyneiden toimintakyvyn analysointiin liittyviä palveluita. Benetellä on vahva halu pitää huolta ihmisistä ja luonnosta, ja huoli ilmaston tilasta toi yritykselle luontevan syyn lähteä mukaan CarbonWisen toimintaan.

Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluu sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseuranta, joka perustuu päivittäiseen painon, verenpaineen, sykkeen ja unen seurantaan. Beneten toimitusjohtaja Kari Bäckman halusi selvittää tämän palvelun hiilijalanjäljen ja oli kiinnostunut toteuttamaan laskennan opiskelijaselvitystyönä. Toimeksiannoksi CarbonWisen opiskelijoille muodostui palvelun hiilijalanjäljen tunnistaminen ja laskeminen. Tavoitteena oli myös selvittää, syntyykö palvelun käytöstä hiilikädenjälkeä, joka tarkoittaa palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia asiakkaalle.

Selvitystyön toteuttivat Turku AMK:n Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän opiskelija-assistentit ja elinkaariarvioinnin asiantuntija. Työ aloitettiin tutustumalla laskennan kohteena olevaan palveluun, minkä pohjalta muodostettiin kokonaiskuva sen elinkaaresta. Tämän jälkeen selvitettiin palvelun elinkaaren aikaiset päästöt ja luotiin uusi Excel-pohjainen laskuri, jolla hiilijalanjälki laskettiin.

Tuloksena saatiin palvelun hiilijalanjälki, joka sisälsi palvelussa käytettyjen laitteiden elinkaaren aikaiset päästöt. Lisäksi arvioitiin yhden sairaalavuorokauden aikaiset hiilidioksidipäästöt. Tiedettiin, että palvelun käyttö vähentää sairaalahoidon tarvetta, joten hiilikädenjäljen selvittämiseksi verrattiin kahta erilaista tilannetta, joissa toisessa Beneten palvelu on käytössä ja toisessa ei. Havaittiin, että Benete tuottaa palvelullaan hiilikädenjälkeä, koska palvelun käyttö vähentää sairaalahoidon tarvetta ja siten sen aiheuttamia päästöjä. Laitteiden elinkaaren aikaiset päästöt eivät myöskään ylittäneet tästä saatua päästövähennyshyötyä.

– Projektin aikana opimme konkreettisesti, miten hiilijalanjälkilaskenta ensinnäkin tehdään, mistä palvelumme hiilijalanjälki koostuu ja miten hiilijalanjäljestä päästään hiilikädenjäljen arviointiin. Aloimme myös pohtia, miten tuloksia voitaisiin hyödyntää palvelumme markkinoinnissa, kertoo Beneten toimitusjohtaja Kari Bäckman.

Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa oli sujuvaa ja parhaillaan Benetellä lasketaankin toimintakykyä arvioivan palvelun hiilijalanjälki opinnäytetyönä. Yritys on siis kiinnostunut laajentamaan hiilijalanjälkilaskentaa muihinkin tarjoamiinsa palveluihin, koska todennäköisesti vastaavia hyötyjä löytyy myös muualta. Voisivatko tällaiset palvelut olla osa ratkaisua koko terveydenhuollon hiilijalanjäljen pienentämiseksi?

Tästä pääset tutustumaan Beneten kokeilun dokumentaatioon!