Hiiliviisaat AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

15.12.2021

 

Turun ammattikorkeakoulussa järjestettiin 11.-12.11.2021 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Tutkimuspäivät on vuosittain järjestettävä ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä tapahtuma, jonka eri tahot järjestävät yhteistyössä Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kanssa. Tapahtuman teemana oli tänä vuonna ”Käytäntölähtöinen pedagogiikka kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja asenteiden edistäjänä”, ja teeman mukaisesti myös kokousjärjestelyissä tehtiin kestäviä valintoja.

CarbonWise oli mukana seuraamassa tapahtuman ilmastovaikutuksia ja toteutti Excel-pohjaisen laskurin, jonka avulla laskettiin tapahtuman hiilijalanjälki. Laskennassa otettiin huomioon kutsuvieraiden matkustus ja majoitus, kaikkien tapahtumaan osallistujien tarjoilut, järjestelyissä käytettävät fyysiset materiaalit sekä kiinteistön jätehuolto.  Tapahtuman päästöt kompensoidaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa istuttamalla puita Turun kaupungin alueelle. Myös keynote-puhujien puhujalahjat näkyvät Turun maisemassa istutettuina puina.

Tapahtuman hiilijalanjäljeksi saatiin CarbonWisen laskennan tuloksena 1391 kg CO2ekv, joka vastaa esimerkiksi ajomatkaa henkilöautolla Suomesta Shanghaihin tai 650 naudanlihapihvin valmistusta. Suurin osa tapahtuman hiilijalanjäljestä koostui kutsuvieraiden matkustuksesta (56 % kokonaispäästöistä) sekä tarjoiluista kaikille osallistujille (40 % kokonaispäästöistä). Voit tutustua tarkemmin laskennan sisältöön tapahtuman päästölaskennan raportissa. Koottua laskuria voidaan hyödyntää myös muiden kampusalueella järjestettävien tapahtumien hiilijalanjäljen laskennassa. Laskuria voit kokeilla täällä lataamalla sen omalle koneellesi (Excel-tiedosto). Tapahtumasivuilla julkaistiin myös laskuri, jonka avulla osallistujat saivat mahdollisuuden selvittää omat matka- ja majoituspäästönsä ja sinne oli listattuna erilaisia esimerkkejä kompensaatiokohteista.

Tapahtuman järjestelyissä hyödynnettiin Hiiliviisaiden tapahtumien opasta, joka on työkalu erilaisten kampusalueella järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja ohjaa ottamaan huomioon vähäpäästöisemmät valinnat esimerkiksi matkustuksen ja tarjoilujen osalta. Tutkimuspäivillä suosittiin sähköisiä materiaaleja ja esimerkiksi posterit julkaistiin ainoastaan sähköisesti. Lisäksi toiminnassa vältettiin kertakäyttömateriaaleja. Osallistujien nimilaput valmistettiin kierrätysmateriaalista ja samoja koteloita käytetään uudelleen eri tapahtumissa.

Ilmastovaikutuksien vähentäminen on tärkeässä roolissa kaikessa yritysten ja organisaatioiden järjestämässä toiminnassa, myös tapahtumissa. Hiiliviisaan tapahtuman päämääränä on aiheuttaa mahdollisimman vähän päästöjä ja kompensoida ne, joita ei voida välttää. Tutkimuspäivien järjestelyissä kiinnitettiin erityistä huomiota ilmastovaikutuksiin ja tästä opittua voidaan hyödyntää myös tulevien tapahtumien järjestämisessä. Järjestetään siis jatkossakin hiiliviisaita tapahtumia!

Hiiliviisaiden tapahtumien opas

Excel-pohjainen laskuri

Tapahtuman päästölaskennan raportointi