Hiiliviisaiden tapahtumien opas työkaluna tapahtumien suunnittelussa

10.11.2021

Hiiliviisaiden tapahtumien opas on työkalu erilaisten kampusalueella järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja se ohjaa ottamaan huomioon ympäristöystävälliset valinnat. Oppaan tavoitteena on kannustaa vähentämään tapahtumien järjestämisestä aiheutuvia päästöjä. Päästöjä on helppo leikata esimerkiksi vähentämällä ruokahävikkiä ja käyttämällä energiaa tehokkaasti.

Oppaaseen on koottu vaiheittaiset ohjeet tapahtuman suunnittelusta sen toteutukseen. Oppaaseen sisältyy lista kokouspaikoista ja kasvisravintoloista, joita voi hyödyntää hiiliviisaan tapahtuman suunnittelussa. Opas kattaa myös tapahtumien energiankulutukset, ruokatarjoilut, sertifikaatit ja tapahtumiin liittyvät matkustukset.

Kokouspaikat ja niihin matkustus tulisi toteuttaa julkisella liikenteellä tai polkupyörällä, jos kävely ei etäisyyksien vuoksi ole mahdollista. Lähellä olevat tapahtumapaikat ja hotellit ovat oleellinen kannustin kestävään liikkumismuotoon. Kokouspaikan suhteen on hyvä selvittää sen mahdolliset ympäristösertifikaatit, käytetäänkö uusiutuvaa energiaa ja miten kierrätys toimii. Ruokailu tulisi toteuttaa kestävästi kotimaisilla luomutuotteilla. Osallistujamäärä on tärkeää arvioida, jotta ruokahävikki voidaan minimoida. Ruokailuastioiden on hyvä olla kestäviä kertakäyttöastioiden sijaan.

Jotta tapahtuma toteutuu suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti, tapahtuman kulkua seurataan aktiivisesti. Osallistujia voi myös tiedottaa tapahtuman vihreistä valinnoista, jotta tavoitteet saavutetaan helpommin. Lopuksi esimerkiksi matkustuksesta aiheutuneet päästöt, joita ei voida välttää, on hyvä kompensoida. Kompensointi voidaan suorittaa sujuvasti myös osallistumismaksujen yhteydessä, jolloin osallistujien ei tarvitse itse etsiä kompensaatiokohteita.

Oppaaseen voit tutustua täällä: Hiiliviisaiden tapahtumien opas