Kokeilussa digitaalinen kasvisruokaviestintäkampanja

20.12.2021

 

Kasvisruokaviikko toteutettiin 4.–8.10.2021 Unica ravintoloiden Kisällissä, joka on Kupittaan kampusalueella sijaitsevan EduCityn lounasravintola.

Kasvisruokaviikolle suunniteltiin viestintäkampanja, jonka tarkoituksena oli kokeilla, voidaanko positiivisella digitaalisella viestinnällä vaikuttaa ruokailijoiden valintoihin. Kampanja koostui faktapitoisista Instagram-materiaaleista, videoiduista henkilöhaastatteluista ja blogikirjoituksista. Viestintä aloitettiin neljä viikkoa ennen kasvisruokaviikkoa ja se päättyi viikon alkaessa. Viestintäkampanjan aikana materiaaleja julkaistiin viikoittain Turun ammattikorkeakoulun ja Unican Instagram-tileillä, CarbonWisen nettisivuilla sekä Turun ammattikorkeakoulun kampusten infonäytöillä ja Unican kotisivuilla.

Varsinaisella kasvisruokaviikolla toteutettiin kasvisruokateemainen paneelikeskustelu, johon oli kutsuttu keskustelijoiksi eri alojen asiantuntijoita. Keskustelijat toivat erilaisilla taustoillaan monipuolisesti näkökulmia kasvisruokaan liittyviin kysymyksiin. Kasvisruokaa käsiteltiin asenteiden, eettisyyden, yhteiskunnan ja mielenterveyden kannalta.

Viestinnän onnistumista mitattiin kasvisruokaviikon aikana ruokailijoille tehdyllä kyselyllä. Puolet kyselyyn vastanneista oli nähnyt Unican kasvisruokaviikkoon liittyvää mainontaa joko Instagramissa tai koulun infonäytöillä. Suurin osa vastaajista kertoi, että mainonnalla ei ollut vaikutusta ruokapaikan valintaan, sillä vain kymmenesosa sanoi mainosten olleen syy tulla ruokailemaan Kisälliin. Osa vastasi syövänsä jo nyt kasvispainotteisesti, joten on mahdollista, että he olisivat valinneet Kisällin ja kasvisruokavaihtoehdon ilman mainontaakin. Voidaan myös pohtia, tavoittiko viestintäkampanja sekasyöjiä, jotka olisivat tulleet kasvisruokailemaan mainostuksesta inspiroituneina.

Kokeilussa mitattiin viestinnän vaikuttavuuden lisäksi ruokahävikkiä. Mittauksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten kasvisruoka- ja sekaruokaviikon ruokahävikin määrät eroavat toisistaan. Avuksi tähän hankittiin Elomatic Oy:n suunnittelema ESCFlow-ruokahävikkimittari, joka asennettiin Kisälli-ravintolan astianpalautuslinjastolle. Ruokahävikin määrää mitattiin kasvisruokaviikolla ja sitä edeltävällä sekaruokaviikolla. Mittarilla saatiin hävikkiruuan määrän lisäksi tietoa siitä, mitä eri ruokalajeja asiakkaat heittivät pois ja miltä ruoka oli maistunut. Asiakkaat valitsivat hävikkiruokamittarin näytöltä ruoan, jota he olivat syöneet ja arvioivat sen. Tulokseksi saatiin, että kasvisruokaviikon hävikkimäärä annosta kohti oli samaa suuruusluokkaa kuin sekaruokaviikonkin.

Kasvisruokaviikko ei tuonut muutoksia ruokahävikin määrään ja yleisesti voidaan todeta, että ruokahävikin vähentäminen on tärkeä, mutta ei vaikuttavin keino päästöjen vähentämiseen ravintolassa. Tutkimuksen mukaan vähentämällä lihankulutusta kolmasosaan nykyisestä ruokavaliosta, ilmastovaikutukset vähenisivät 19 prosenttia ja vegaaninen ruokavalio vähentäisi ilmastovaikutuksia 37 prosenttia. Ruokavalion muuttaminen kasvispainotteisempaan suuntaan siis kannattaa. Kasvisruokaviikko oli Kisällille positiivinen kokemus ja kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää tukena ravintolan kehittämisessä kohti vähähiilistä sekä ilmastoystävällistä ruokatarjontaa.

Täältä voit tutustua kokeilun raportointiin!

Kokeilun dokumentointi