Kuukauden hiiliviisas yritys: MuotoMyrsky

21.12.2021

 

Nostamme vuoden 2021 lopulla esille yrityksiä, jotka ovat olleet mukana toiminnassamme. Kerromme, millaisia asioita yritykset ovat saavuttaneet hiiliviisauden polulla ja millaisia jatkosuunnitelmia on tehty, sekä millaisia hyötyjä CarbonWise -hankkeen toimista on ollut yritysten hiiliviisauden edistämisessä.

Johanna Liipolan MuotoMyrsky on palvelumuotoilua tarjoava yritys, jonka toiminnan perustana on palvelujen, prosessien ja tuotteiden suunnittelu kestävän kehityksen mukaisesti. Yksinyrittäjän on usein haastavaa lähteä laskemaan yrityksensä hiilijalanjälkeä rajallisista resursseista johtuen ja Liipola kertoo saaneensa CarbonWisesta mukavasti tukea laskentaan. 

CarbonWisessa Liipola on laskenut yrityksensä kahden edellisen vuoden hiilijalanjäljen ja kokee saaneensa yhteistyön myötä varmuutta siihen, että laskelmat on tehty oikein ja saadut tulokset ovat luotettavia. Yhteistyön luoma aikataulutus toi hyvää rakennetta tekemiseen sovittujen palaverien muodossa. Laskennan kautta Liipola on päässyt hyvin perille siitä, mistä yrityksen hiilijalanjälki koostuu, millaisia korjausliikkeitä voisi tehdä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja miten päästöjä voidaan tarvittaessa kompensoida.  

Liipola haluaa tuoda tietoon hiilijalanjälkilaskennan haasteet pienyrittäjille. Yksinyrittäjillä on käytössään hyvin rajallinen määrä työtunteja ja laskentaprosessi vie aikaa, työkalut eivät ole yksinkertaisia ja taustatyötä lukujen etsimiseksi on paljon. Hiilijalanjälkilaskennan ohessa syntyikin MuotoMyrskyn Hiilineutraali strategia, joka löytyy yrityksen verkkosivuilta ja se on tarkoitettu auttamaan muitakin laskennan aloittamisen kanssa painivia. Strategiassa on määritelty MuotoMyrskyn kannalta, mistä lähteistä päästöt koostuvat, millaisin toimin päästöjä voidaan vähentää ja millaisia päästökompensaatioita voidaan tehdä. Jatkosuunnitelmissa on laskentaprosessin konseptointi pienyrittäjille. Tarkoituksena on siis luoda konkreettinen ja yksityiskohtaisempi työkalu, joka helpottaisi yrittäjän hiilijalanjälkilaskentaa. 

CarbonWiseen osallistumisesta Liipola on saanut muutakin kuin laskentaan liittyvää osaamista: hänen asiantuntemuksensa kestävästä kehityksestä on kasvanut ja sen myötä hänen on mahdollista ohjata asiakkaitaan myös päästöjen vähentämisessä. Myös verkostoituminen on ollut yksi CarbonWisen tuomista positiivisista asioista, ja yhteistyön aikana Liipola on löytänyt paljon uusia kontakteja. CarbonWisen kautta hän on saanut positiivista näkyvyyttä ja on lisäksi mukana Turun kaupungin ilmastojoukkueessa ainoana yksinyrittäjänä. Liipola haluaa olla aktiivisesti mukana hiilijalanjälkilaskentaan liittyvässä keskustelussa ja tuoda esille laskennan haasteita pienyrittäjän näkökulmasta. Hän haluaa kannustaa muitakin pieniä toimijoita mukaan tekemään ilmastotekoja, sillä tulevaisuus on meidän kaikkien vastuulla. 

Tutustu MuotoMyrskyn hiilineutraaliin strategiaan

Tutustu MuotoMyrskyn kokeilun raportointiin