Päästäkää meidät pilotoimaan!

30.01.2024
Chat GPT -tekoälyn näkemys paperitehtaasta (”paper mill”).

 

Paperiteollisuudessa tapahtuu paljon tällä hetkellä. Tehtaita ja paperikoneita suljetaan Suomessa, kun sanomalehti- ja aikakauslehtipaperin menekki vähenee jatkuvasti. Samaan aikaan globaali verkkokauppa ja sen mukana pakkausmateriaalin tarve kasvaa. Onneksi osa paperikoneista on voitu muokata kartongin valmistukseen, joten myös osa paperialan häviävistä työpaikoista on voitu pitää kotimaassa.

Miten paperiala sitten voisi mukautua muuttuvan maailman haasteisiin ja suunnata kohti kestävää kiertotaloutta?

Yliopistoissa ja yrityksissä ympäri maailman kehitetään parhaillaan paperialalle uusia tuotteita ja prosesseja, kuten sensoreita, RFID-tunnisteita ja mikrofluidistiikkaa paperilla sekä biopohjaisia barriäärikalvoja ja päällysteitä korvaamaan fossiilisia polymeerejä elintarvikepakkausten tarpeisiin. Ideoita riittää, mutta miten ja missä niitä päästään skaalaamaan. Jäävätkö ne kannattamattomina laboratoriopipertelyksi? VTT:llä on sentään jo pitkään ollut käynnissä pilottitehdas painetulle elektroniikalle ja Valmet tarjoaa mahdollisuuksia pilottimittakaavan koeajoille.

Prosessin tai tuotteen vieminen tehdasmittakaavaan on tunnetusti haastavaa. Erityisesti silloin, kun tehdasmittakaava tarkoittaa kerrostalon kokoisia koneita, jotka on rakennettu valtavien hallien sisään. Jotta yliopistossa tai pienen yrityksen laboratoriossa toimivaksi todettu uutuustuote saataisiin testattua tehtaassa, tai vaikka näin alkuun pilottilaitoksessa, vaatii se sellaisia panostuksia, joihin harvalla on varaa. Tai ainakin tarvitaan riskinottoa ja sokeaa luottoa tuotteeseen, jota on testattu vasta laboratoriossa. Tarvitaan resurssit valmistaa laboratoriomittakaavan tuotetta tonneja kerrallaan. Sekä maksukykyä. Pilotointimahdollisuudet ovat haluttuja.

Heitän ilmoille villin ajatuksen. Haasteensa siinäkin, tiedän. Mutta jos me haluamme Suomesta innovatiivisen edelläkävijän, tarvitaan sekä tekoja että tilaisuuksia. Olisiko meillä mahdollisuuksia valjastaa jokin näistä katoavista paperikoneista tai -tehtaista kiertotalouden koekäyttöön yhteisomistuksessa tai vaikka leasing-järjestelyllä? Hyödynnetään katoavaa tuotantoa ja annetaan uusille innovaatioille tilaa, sillä tulevaisuudessa kiertotalous sanelee teollisuuden ehdot.

Pauliina Saloranta
Biomaterials Application Specialist, MetGen Oy

Kirjoittaja on työskennellyt yli viisitoista vuotta paperialan innovaatioiden parissa ja opiskelee työn ohessa Turun AMK:n Kestävän kiertotalouden YAMK-tutkintoa.

 

Vaara, 2021. Paperin kulutus kasvaa, mutta Suomen tehtaat eivät pääse siihen kiinni – viennin lähitulevaisuus on alhaisen jalostusasteen sellun varassa.

Siltanen, 2023. Stora Enson Anjalan tehtaan paperikone pysähtyi lopullisesti – ehti tuottaa yli 8,4 miljardia kiloa paperia.

VTT, n.d. Painettu elektroniikka.

Valmet, n.d. Pilot trials at Valmet Paper Technology Center.