Julkaisut

Tutustu uusimpiin julkaisuihimme!

 

Heinonen, E., Kalliomäki, H., Petänen, P. et al. (2023): Opas tuote palveluna -liiketoimintamallin kehittämiseen

Oppaassa annetaan yrityksille tietoa, esimerkkejä ja käytännön työkaluja tuote palveluna -liiketoimintamallien kehittämistä ja toteuttamista varten. Opas auttaa ymmärtämään paremmin, mitä tuote palveluna -mallilla tarkoitetaan, miten se edistää kiertotaloutta ja miten sen avulla voi luoda kannattavaa liiketoimintaa. Opas on julkaistu myös englanniksi.

Rantanen, L. & Hokkanen, M. (2022): Uudistuvan lainsäädännön vaikutus kauppamerenkulun satamien jätehuoltoon

Selvitysraportissa tutkimme, miten uudistuva lainsäädäntö vaikuttaa suomalaisissa kauppamerenkulun satamissa tapahtuvaan alusjätteiden jätehuoltoon sekä kartoitimme uudistusten vaikutukset eri satamatoimijoihin.

Tekstiilivirrat Suomessa -hankkeen julkaisut ja tiivistelmät

Tämän uusien ja käytettyjen (eli poisto-) tekstiilien kartoituksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomen poistotekstiilien erilliskeräyksen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kehittämiseen lainsäädännön, strategioiden ja suunnitelmien vaatimuksiin vastaamiseksi. Tieto on myös hyödyksi tekstiilijärjestelmien yleisen kestävyyden kehittämisessä.

Heikkilä, P., Nurmi, P., Mäkiö, I., Virta, M. et al. (2021): Telaketju – Business from Circularity of Textiles. VTT Research report. VTT-R-00269-21.

This report is a final report of Telaketju 2 public research within a Business Finland funded project, which is the main part of the second phase of Telaketju activities. This project was composed of confidential company projects and public research. It aimed at building business from the circular economy of textiles in Finland. The scope of the project included novel circular economy business models aiming for better material efficiency and increased material and product life, and business related to textile recycling.

Inka Mäkiö ja Marketta Virta (toim.) 2019: Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen – opas ja työkalupakki. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 122.

Oppaassa esitellään kolme menetelmää kiertotalouden opettamiseen. Menetelmät voi ottaa käyttöön kuka vain kiertotalouden opetuksesta ja oppimisesta innostunut. Menetelmiä yhdistää monialaisuus, projektimaisuus ja työelämälähtöisyys.

Cura, K., Nurmi. P. & Zitting, J. 2018: Co-working in a Finnish Textile Recycling Ecosystem 28. Lahti Circular Economy Annual Review 2018. 

The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences. This publication contains nine articles written by experts and students from Lahti University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciences and the City of Lahti. The aim of this review is to present the latest interesting research and development projects in the field of circular economy.

Virta, M., Suominen, J., Engblom, E. & Huunonen, T. 2019: Tulevaisuuden osaajia tekemässä

Oppaan avulla voit toteuttaa nuorten kesätyökampanjan, jonka tarkoituksena on löytää alueen yrityksistä piilotyöpaikkoja ja auttaa yhä useampaa nuorta saamaan mahdollisuus kesätyöhön.

Knuutila, H., Lankiniemi, S., Malve-Ahlroth, S. & Virta, M. (toim.) 2018: Innovaatioleirin käsikirja – Opiskelijoista voimavara yrityksille. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 116.

Tämä käsikirja auttaa innovaatioleirin järjestämisessä. Käsikirjassa on leirin järjestämiseen liittyviä muisti- ja tehtävälistoja sekä valmiita pohjia ja lisämateriaalia helpottamaan työtä. Samoja ohjeita on helppo hyödyntää sovellettuna myös muiden leirien järjestämisessä.