Työkaluja

Olemme koonneet tänne työkaluja kiertotalouden kehittämiseen. Kaikki esitetyt työkalut on kehitetty Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän hankkeissa yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Työkaluja saa vapaasti hyödyntää Creative Commons -lisenssin ehtojen mukaisesti. Työkalut on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Hiilijalanjäljen ymmärtämisen polku

Työkalu yrityksen hiilijalanjäljen ymmärtämiseksi ohjaa yrityksen hiilijalanjälkilaskelman perusteisiin, lähtötilanteen ja tavoitteen asettelusta etenemissuunnitelman luomiseen. Yritys voi käyttää työkalua itsenäisesti, mutta parhaan lopputuloksen saavuttaa hiiliviisaudesta kokeneen fasilitaattorin avulla. Työkalu luotiin CarbonWise-hankkeessa 2021.

Tutustu Hiiliviisauden polkuun

 

Kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin ymmärtämisen työkalu

Työkalu yrityksen kiertotalouden liiketoimintamallipotentiaalin ymmärtämiseksi pohjautuu Sitran 2018 julkaisemaan Circular Economy Playbookiin. Työkalussa käydään huolellisesti läpi kaikki Sitran tunnistamat viisi kiertotalouden liiketoimintamallia alakategorioineen ja yritys ohjataan pohtimaan kysymysten avulla niiden mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassa. Yritys voi käyttää työkalua itsenäisesti, mutta parhaiten potentiaalin tunnistaminen etenee todelliseksi liiketoiminnaksi kiertotalouden kehittämiseen erikoistuneen fasilitaattorin avulla. Työkalu luotiin yrityskoulutusta varten 2020.

Tutustu kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin ymmärtämisen työkaluun

 

Vuorovaikutusstrategia

Vuorovaikutusstrategia on luotu hankkeille ja toiminnoille, jotka tähtäävät yhteiskunnassa saavutettavaan muutokseen. Strategia ohjaa miettimään minkälaiset tavoitteet toiminnoilla on, miten ne aikaansaavat muutoksen, minkälaista vuorovaikutuksella tavoitteiden saavuttamiseen päästään ja miten muutos todennetaan. Vuorovaikutusstrategia kannattaa tehdä koko konsortion tai ekosysteemin kanssa yhdessä, jotta kaikki voivat sitoutua muutostavoitteisiin. Vuorovaikutusstrategia on kehitetty CICAT2025-hankkeessa 2019.

Tutustu vuorovaikutusstrategiaan

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) arviointiprosessi

SDG-työkalu ohjaa selkeyttämään mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin organisaatio on sitoutunut toiminnassaan ja miten sisäisesti asetettuja tavoitteita seurataan. Työkalu käy läpi kaikki 17 tavoitetta alatavoitteineen ja tarjoaa lisäksi Excel-taulukon toteutumisen seurantaa varten. SDG-arviointi kannattaa tehdä ohjatussa koko tiimin tai organisaation prosessissa, jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoudutaan ja jotta toiminta on organisaation strategian mukaista. Prosessia on kehitetty REDUCES-hankkeessa vuosina 2019–2023.

Mikäli haluat työkalun käyttöösi, laita viesti osoitteeseen kiertotalous2.0@turkuamk.fi niin lähetämme sen sinulle!

 

Teollisen symbioosin työpajan järjestäjän ohjeet – työkirja

Työpajan järjestäjän opas on tehty alueellisten yritysyhteistyöhenkilöiden tueksi ja se opastaa askel askeleelta työpajaan valmistautumisessa. Aikataulutetut ohjeet ja mallipohjat tähtäävät teollisten symbioosin työpajan järjestämiseen yrityksille. Opas on tehty Circwaste-hankkeessa vuonna 2023.

Tutustu työkirjaan

 

Tutkimustulosten keruulomake

Tutkimustulosten keruulomake auttaa tutkijaa hahmottamaan, kuka ja miten tuloksia voi hyödyntää sekä kokoamaan tutkimuksen pääkohdat yleistajuiseen ja tiiviiseen muotoon. Lomake ohjaa myös miettimään tutkimuksen viestimisessä kansantajuisesti. Lomaketta voi käyttää oman tutkimuksen jalkauttamisen apuna tai tutkimushankkeessa tulosten systemaattisessa keruussa. Lomake on kehitetty CICAT2025-hankkeessa vuosina 2019–2023.

Tutustu tutkimustulosten keruulomakkeeseen

 

Innovaatioleirin käsikirja

Käsikirja auttaa innovaatioleirin järjestämisessä. Käsikirjassa on leirin järjestämiseen liittyviä muisti- ja tehtävälistoja sekä valmiita pohjia ja lisämateriaalia helpottamaan työtä. Käsikirja on tarkoitettu leirin järjestäjien tueksi. Käsikirja on tehty Resurssivirrat haltuun -hankkeessa vuonna 2014 ja se on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Tutustu Innovaatioleirin käsikirjaan (suomeksi)
Tutustu Innovaatioleirin käsikirjaan (englanniksi)

 

Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen

Tämä opas ja työkalupakki esittelee kolme menetelmää kiertotalouden opettamiseen projektiluontoisesti. Menetelmät on kehitetty korkeakouluille, mutta niitä voi käyttää myös toisen asteen opetuksessa. Työkalupakissa on esitelty lyhyesti monia käyttökelpoisia menetelmiä. Opas on tarkoitettu kiertotalouden opettajille tai valmentajille. Se on tuotettu #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi -hankkeessa vuonna 2019 ja se on satavilla suomeksi ja englanniksi.

Tutustu oppaaseen (suomeksi)
Tutustu oppaaseen (englanniksi)

 

Kokeilujen dokumentointipohja

Dokumentointipohja auttaa arvioimaan kokeilujen sujuvuutta ja vaikuttavuutta. Se on yrityksen tai fasilitaattorin tuki arvokkaiden oppien dokumentoimiseen. Pohja on kehitetty TRY OUT! -hankkeessa vuosina 2016–2018 ja se on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Tutustu kokeilujen dokumentointipohjaan (suomeksi)
Tutustu kokeilujen dokumentointipohjaan (englanniksi)

 

Opas tuote palveluna -liiketoimintamallin kehittämiseen 

Oppaassa annetaan yrityksille tietoa, esimerkkejä ja käytännön työkaluja tuote palveluna -liiketoimintamallien kehittämistä ja toteuttamista varten. Opas auttaa ymmärtämään paremmin, mitä tuote palveluna -mallilla tarkoitetaan, miten se edistää kiertotaloutta ja miten sen avulla voi luoda kannattavaa liiketoimintaa. Yritys voi tutustua oppaaseen itsenäisesti, mutta fasilitaattori kannattaa pyytää avuksi liiketoiminnan kehittämisen pilotointiin. Opas on julkaistu PaaS Pilots – Product as a Service pilots -hankkeessa vuonna 2023 ja se on saatavilla suomeksi ja englanniksi 

Tutustu tuote palveluna -liiketoimintamallin kehittämisen oppaaseen (suomeksi)
Tutustu tuote palveluna -liiketoimintamallin kehittämisen oppaaseen (englanniksi)

 

Viestinnän avuksi

Viestinnän avuksi ja tueksi kehitettyjä pohjia on tehty ja testattu useissa tutkimusryhmän hankkeissa. Saatavilla on viestintästrategia ja -suunnitelmapohja PowerPointissa, sosiaalisen median strategia ja ohjeistus PowerPointissa, sosiaalisen median julkaisukalenteri Excelissä, viestinnän seuranta Excelissä ja tapahtuman viestintäsuunnitelma Word-dokumenttina. Viestinnän tukimateriaalit on tarkoitettu viestijän tueksi, mutta parhaan viestin aikaansaamiseksi dokumentteja kannattaa käydä läpi tiimin tai hankekonsortion kanssa.

Viestintästrategia ja -suunnitelma
Somestrategia- ja ohje
Sosiaalisen median julkaisukalenteri
Viestinnän seuranta
Tapahtuman viestintäsuunnitelma

 

Kiertotaloustoimijan someohje

Someohje kannustaa kiertotaloustoimijan oman asiantuntijuuden esiintuomiseen somessa ja oman someprofiilin parantamiseen. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi itsenäisesti, mutta sen voi ottaa haltuun asiantuntijoiden yhteisessä ohjatussa työpajassa. Ohje tehtiin Topinpuiston kiertotalousverkostolle CircHubs-hankkeessa vuonna 2019.

Tutustu someohjeeseen

 

Politiikkasuositusten vaikuttavuussuunnitelma

Politiikkasuositusten vaikuttavuussuunnitelma on tarkoitus ottaa osaksi suosituksen kirjoitusprosessia alusta saakka. Suunnitelmapohja tähtää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi erilaisten suositusten kirjoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Suunnitelmapohja auttaa pohtimaan jo alkuvaiheessa, millaista vaikuttavuutta tavoitellaan ja mihin päätöksenteon prosesseihin sen voisi linkittää. Tutkija voi täydentää pohjaa itsenäisesti tai se voidaan tehdä yhdessä viestintä ja vuorovaikutustiimin kanssa. Pohja on kehitetty CICAT2025-hankkeessa vuosina 2019–2023.

Tutustu vaikuttavuussuunnitelmaan