Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille

Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille oli Turku AMK:n vuonna 2020 toteuttama hanke, jonka tilaajana oli Sitra. Koulutus oli tarkoitettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia-, prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida yrityskoulutusmallia, jonka avulla pyrittiin kasvattamaan yritysten osaamista kiertotaloudesta sekä auttaa kehittämään liiketoimintaa ja tunnistamaan vientipotentiaalia – ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa. Pilotoitu koulutusmalli osoittautui tehokkaaksi ja koulutus sai yrityksiltä hyvää palautetta. Koulutus toteutettiin tilanteessa, jossa koronakriisi oli aiheuttanut merkittävää vahinkoa suomalaiselle elinkeinoelämälle. Sitran tavoitteena oli auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan kestävää kasvua kiertotaloudesta, sillä kestävyyskriisi ei kadonnut koronakriisin alta. Tästä poikkeusajankohdasta johtuen koulutus oli osallistujille ilmainen.

Koulutus toteutettiin kesällä 2020 ja siihen osallistui kahdeksan yritystä, jotka olivat Detector Oy, Paimion Kehitys Oy, Green Tyre Recycling Finland Oy Aurajoki Oy, VASO, SataLiina, Spesnes ja Valmet Automotive Oy.

Koulutuksen runko ja materiaali on koottuna ja vapaasti käytettävissä tällä sivulla. Materiaaleja voi käyttää itseopiskeluun ja kurssirakennetta voi käyttää vastaavantyyppisen kurssin toteuttamiseen.

Koulutus toteutettiin täysin etänä ja se koostui luennoista, harjoitustehtävistä, sparrauksista ja yrityksen omasta kehitystehtävästä. Kaikille yrityksille oli kahdeksan yhteistä luentopäivää ja jokaiselle yritykselle kolme omaa sparraustilaisuutta. Luennoitsijoina olivat kiertotalouden ja rahoitusinstrumenttien tietäjät ja tuntijat. Kouluttajina ja sparraajina toimivat kiertotalouden ja palvelumuotoilun asiantuntijat. Keskiössä oli koko koulutuksen ajan yrityksen oma kehitystehtävä. Koulutuksen rakenne ja sisältö pohjautuivat Sitran vuonna 2018 julkaistuun kiertotalouden Playbook-työkirjaan (Circular economy business models for the manufacturing industry – Circular Economy Playbook for Finnish SMEs), joka on suunnattu valmistavan teollisuuden yrityksille. Työskentelyssä käytettiin Howspace-alustaa.

Suosituksia ja oppeja muille yrityskoulutusten järjestäjille tämän koulutuksen pohjalta:

 • yrityksen osaamista ja liiketoimintaa voi kasvattaa tehokkaasti rinnakkain tarjoamalla luentojen ja harjoitustehtävien lisäksi yrityskohtaista sparrausta yrityksen kehitystehtävän tueksi koulutuksen aikana
 • opeta yksilöiden sijasta tiimejä
 • Sitran Playbook antaa hyväksi todettuja työkaluja yrityksen kiertotalousmuutokseen
 • pidä osallistuvien yritysten määrä tarpeeksi pienenä, tai vastaavasti varaa resursseja riittävästi, jotta jokainen yritys todella saa syvällistä yrityskohtaista sparrausta
 • jätä tilaa vuorovaikutukselle: yritykset toivoivat lisää aikaa vuorovaikutukselle muiden yritysten kanssa
 • Howspace-alusta on mainio työkalu verkkokoulutuksen järjestämiseen
 • pidä mielessä, että yritysten näkökulma on kaikista tärkein

Koulutus sai sekä yrityksiltä että kouluttajilta positiivista palautetta. Alla olevasta kaaviosta nähdään, miten yritysten nykytila kiertotalouden suhteen muuttui koulutuksen myötä.

 

Materiaalit ja koulutuksen runko

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on koottuna tähän alle. Lisäksi alta löytyy koulutuksen rakenne. Materiaaleja voi käyttää itseopiskeluun ja kurssirakennetta voi käyttää vastaavantyyppisen kurssin toteuttamiseen.

 

Luennot

Johdanto kiertotalouteen

Marleena Ahonen, Sitra Kiertotalous – mitä, miksi ja miten?
Piia Nurmi, Turku AMK Johdanto kiertotalouteen
Leo Stranius, T-media Relations Miksi kiertotalous?

Liiketoimintamallit

Minna-Maari Harmaala, Haaga Helia Kiertotalouden liiketoimintamallit
Veli-Matti Jalonen, Oili Jalonen Oy Yritysesimerkki: Kiertotalous ja tuotevastuu
Pauli Marttila, Sitra Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Organisaatio

Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto Muutos kiertotalouteen: johtamisen näkökulma
Jukka Heikkilä, Lounais-Suomen Jätehuolto Yritysesimerkki: LSJH kiertotalouden kirittäjänä
Satu Haikarainen ja Harry Berg, Lindström group Yritysesimerkki: Kiertotalousliiketoiminnan jatkokehitys

Teknologia

Jyri Arponen, Sitra Miten teknologia voi tukea kiertotaloutta?
Kenneth Ekman, Crisolteq/Fortum Yritysesimerkki: Crisolteq

Muutoksen johtaminen

Anna-Mari Siekkeli, Sparrikumppani Muutoksen johtaminen – Kun haluat muuttaa tekemistä, aloita ajattelusta
Petri Hollmen, Lyyti Yritysesimerkki: Muutoksen johtaminen Lyytissä
Jarkko Havas, Ellen MacArthur Foundation Circulytics ja analytiikka

Ekosysteemit

Nani Pajunen, Sitra Miten hiilineutraali kiertotalous vastaa maapallon kokoisiin haasteisiin?
Outi Luukko, Touchpoint&Rester Oy Vastuullisuus on valintoja
Piia Nurmi, Turku AMK Kiertotalousekosysteemit tutkimuksen valossa

 Sääntely

Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto Kiertotalouden sääntely – esteenä ja katalyyttinä
Riitta Silvennoinen, ST1 Yritysesimerkki: ST1

Rahoitus

Marika Ollaranta, Business Finland Rahoitusinfo: Business Finland
Heli Kerminen ja Mikael Niemi, Tesi Rahoitusinfo: Tesi

 

Harjoitustehtävät

Luettelo harjoitustehtävistä (huom. kaikki linkit ovat tältä sivulta: https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook)

 1. Johdanto
 2. Liiketoimintamallit
  • Liiketoimintamalli PDF
 3. Organisaatio
 4. Teknologia
 5. Ekosysteemi
 6. Loppuesitykseen valmistautuminen
 • Voitte rakentaa esityksen sisällön ja pituuden tarpeidenne mukaan, riippuen siitä miten haluatte esitystä koulutuksen jälkeen hyödyntää
 • Esitys voi olla suunnattu joko yrityksen muulle henkilöstölle, asiakkaille, rahoittajille tai muille sidosryhmille
 • Tärkeintä on, että esityksessä tiivistyisi yrityksenne kiertotalouden liiketoiminnan visiot ja jotain konkretiaa
 • Voitte hyödyntää esityksessä myös aiempien harjoitustehtävien tuotoksia

Koulutusalusta

Koulutuksessa käytettiin työskentelyalustana Howspacea, jonka käyttöön tässä koulutuksessa voi tutustua tämän PDF:n avulla.

 

Koulutuksen aktiivisen vaiheen aikataulu

 • Hakuaika koulutukseen oli 25.5.–8.6., valituille ilmoitettiin 10.6.2020
 • Luentopäiviä oli yhteensä kahdeksan: kesäkuussa kolme ja elo-syyskuussa viisi. Luennot pidettiin tiistaisin ja ne kestivät 3h/krt.
 • Jokaisen yrityksen kanssa järjestettiin kolme yrityskohtaista sparraustilaisuutta, joista kaksi ensimmäistä olivat 30min ja viimeinen 1h

Lisäksi yritysten kanssa pidettiin mentorointikeskustelut kehitystehtävän toteutumisesta joulukuun alussa ja loppuseminaari joulukuun puolessa välissä. Loppuseminaariin osallistuvat koulutuksen toteuttajat ja yritykset.

 

Yrityksen oma kehitystehtävä ja sen sparraus

Tämän koulutuksen erityispiirteenä ja uutuutena oli osaamisen kasvattamisen lisäksi liiketoiminnan kasvattaminen samanaikaisesti yrityskohtaisten sparrausten ja yrityksen kehitystehtävän avulla. Kehitystehtävän tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää yritykselle uusi kiertotalouden toimintamalli. Yritysten kehitystehtävien aiheet liittyivät pitkälti liiketoiminnan kehittämiseen, eikä niinkään teknologian kehittämiseen. Kehitystehtävissä hyödynnettiin kiertotalouden liiketoimintamalleja. Sparraustilaisuuksissa kukin yritys sai henkilökohtaista ohjausta ja mentorointia oman kehitystehtävänsä tueksi. Sparrauksilla ja yrityksen kehitystehtävällä kehitettiin liiketoimintaa ottamalla heti uusi osaaminen käyttöön ja käytäntöön.

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta
Piia Nurmi, tutkimusvastaava, piia.nurmi@turkuamk.fi, puh. 040 355 0931

Kiinnostaako yhteistyö? Ota meihin yhteyttä! Voit soittaa tai lähettää sähköpostia ja keskustellaan yhteistyöstä.