Kiertotalous-AMK – Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut

Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea pk-yrityksille liiketoimintojensa kehittämiseen kohti kiertotaloutta. Tätä tehdään rakentamalla AMK-toimijoiden verkosto, joka edistää yrityksille suunnattujen, kiertotalousosaamiseen keskittyvien palveluiden tarjoamista koko Suomessa.

Toteutusaika: 1.8.2022–30.9.2023​

Toteuttajat: Turku AMK, Lapin AMK ja LAB-ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: Sitra​

Yhteystiedot teemassa: Piia Nurmi, piia.nurmi@turkuamk.fi ja Inka Mäkiö, inka.makio@turkuamk.fi

Ammattikorkeakoulut yritysten tukena kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä

Kiertotalousajattelu muuttaa yritystoimintaa. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä pk-yritysten näkökulmasta on oleellista pohtia, mitä uusia mahdollisuuksia kiertotalous voisi avata ja miten......