Tekstiilin uudelleenkäyttö Suomessa

12.09.2018

Kuva 1. Jätteen käsittelyn etusijajärjestys

Turun ammattikorkeakoulun YAMK-kiertotalouskurssilla selvitettiin, kuinka paljon Suomessa  poistotekstiiliä kerätään ja miten sitä hyödynnetään. Etusijajärjestyksen mukaan poistotekstiilit olisi ensisijaisesti kierrätettävä uudelleenkäyttöön. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, niin poistotekstiilit pitäisi kierrättää materiaalina ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on poistotekstiilin hyödyntäminen energiajakeena.

Selvityksessä hyödynnettiin eri toimijoiden julkisia tietoja, joita löytyy esimerkiksi internet-sivuilta, sekä aiempaa tutkimustietoa. Tämän lisäksi selvityksessä ryhmän jäsenet ottivat yhteyttä ympäri Suomea sijaitseviin tekstiililahjoituksia vastaanottaviin ja tekstiiliä uudelleenkäyttöön ohjaaviin toimijoihin ja lähetti heille sähköpostilla Webropol-kyselyn. Tällä tavalla selvitettiin paikallisten toimijoiden toiminnan suuruutta.

Webrol-kyselyn perusteella todettiin, että kyselyyn vastanneet toimijat keräsivät yhteensä 802 493 kg tekstiiliä. Tästä tehtiin arvio, että Suomessa paikalliset toimijat keräävät noin 2,7 miljoonaa kg, joista uusiokäyttöön Suomessa menee vajaa 1,2 miljonaa kg. Materiaalihyötykäyttöön päätyy reilu 0,3 miljoonaa kg tekstiiliä ja ulkomaille viedään vajaa 0,7 miljoonaa kg tekstiilejä. Energiajätteeksi päätyy reilut 0,5 miljoonaa kg tekstiiliä.

Valtakunnallisia isoja toimijoita listattiin olevan yhteensä viisi: U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF), Pelastusarmeija, Fida International ry, Suomen Punainen Risti ja Recci. Näiden toimijoiden tietoja jouduttiin osin etsimään internetistä ja tekemään arvioita. Heidän vaikutuksensa arvioitiin olevan yhteensä noin 20,9 miljoonaa kg, joista Suomessa uudelleenkäytetään 3,5 miljoonaa kg, ulkomaille viedään vajaa 14 miljoonaa kg, materiaaliksi hyödynnettiin reilu 0,6 miljoonaa kg ja energiajätteeksi vajaa 3 miljoonaa kg.

Lopuksi selvityksessä laskettiin paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden tulokset yhteen ja saatiin arvio koko maan uusiotekstiilien määrän käytöstä. Tätä tulosta vertailtiin aiempiin tutkimustuloksiin.

Tutustu raporttiin

Teksti: YAMK-opiskelijat