Projektiopintoja 10op: Vastuulliset hankinnat korkeakouluissa

12.10.2023

Lyhyesti

Tarjolla on ainutlaatuinen projektikurssi Turku AMK X Utrechtin AMK porukalla. Toimeksianto on aito työelämästä tuleva ja saat siitä erittäin hyödyllistä osaamista hankinnoista työelämää ajatellen. Samalla saat erittäin hyödyllistä kokemusta kansainvälisyydestä ja projektityöskentelystä hybridimaailmassa. Kurssi sopii AMK- ja YAMK-tason opiskelijoille sekä tradenomi- että insinööritutkinnon puolilta. Projektiopinnot sijoittuvat ajalle 13.11.2023-31.1.2024.

Hakeminen mukaan:

Laita meili osoitteeseen Turun AMK – Kiertotalous 2.0 <kiertotalous2.0@turkuamk.fi> ja laita otsikoksi “Projektiopintoja”. Mukaan pääsee maksimissaan 6 ensiksi ilmoittautunutta.

HUOM: tilanne 13.10.2023. Mukaan on jo ilmoittautunut 7 opiskelijaa. Jos uusia halukkaita tulee niin he joutuvat varasijoille ja pääsevät mukaan jos joku peruu.

Taustaa

Sekä HU että Turun ammattikorkeakoululla on hiilineutraaliustavoite ja muita vastuullisuustavoitteita tuleville vuosille esimerkiksi energiankäytön, liikkuvuuden, kiertotalouden ruoan ym. osalta. Turun ammattikorkeakoulu tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä ja ilmastopositiivisuutta siitä alkaen. Yksi tärkeä strategia, jota usein harkitaan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi, on kestävä tuotteiden ja palvelujen hankinta. Kestävät hankinnat tarkoittavat sitä, että tuotteita ja palveluja hankittaessa ostaja ottaa huomioon kestävyyden sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset ulottuvuudet.

Kysymys on kuitenkin, miten kestävät hankinnat voivat todella auttaa korkeakouluja saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Projektin tavoite

 • Ymmärtää korkeakoulun nykyiset kestävän kehityksen tavoitteet ja kestäviä hankintoja koskevat
 • Analysoida tiettyjen tuotteiden ja palvelujen hankintaprosessia, jotta saadaan yksityiskohtainen käsitys hankintaprosessista sen kriteereistä ja vaikutuksista.
 • Edellä esitetyn analyysin perusteella laaditaan luonnos strategiasta “Sosiaalisesti vastuullinen tilaaminen ja hankinta”.

Ehdotettu lähestymistapa

 • Tutkitaan yliopiston kestävän kehityksen tavoitteita / verrataan muihin
 • Tehdään nopea analyysi hankittavien tuotteiden ja palvelujen arvoketjuista, vuonna arvon, vaikutuksen tai määrän suhteen.
 • Valitaan pari arvoketjua, joita analysoidaan
 • Analysoidaan tarkemmin tiettyjen tuotteiden tai palvelujen hankintaa korkeakoulussa, jätteet, siivouspalvelut, ateriapalvelut, huonekalut, yritysvaatteet, ja elektroniikka.
 • Tutustutaan siihen, miten useat SDG-/kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon hankinnoissa. Tämän tulisi kattaa energia, kiertokulku, sosiaalinen tuotto, biologinen monimuotoisuus jne.
 • Analysoidaan kestävien hankintojen vaikutuksia näihin
 • Tehdään vertaileva analyysi Turun ja Utrechtin sekä mieluiten jonkin toisen korkeakoulun välillä (esim. HS Bochum).
 • Laaditaan luonnos kestävien hankintojen

Asiakas

 • Projektilla on kaksi toimeksiantajaa: Turun ammattikorkeakoulu ja HU Utrechtin ammattikorkeakoulu

Tuotokset

 • Kestävien hankintojen strategia ja analyysi eri tuotteiden ja palveluiden kestävästä hankinnasta ja niiden vaikutuksista.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Kansainvälinen opiskelijaryhmä Turun ammattikorkeakoulusta ja HU Utrechtin ammattikorkeakoulusta muodostetaan tiimi, joka työskentelee tämän haasteen parissa. HU- ammattikorkeakoulun opiskelijat (4-6 opiskelijan tiimi) osallistuvat Smart Sustainable Cities – kurssille. He ovat täysin käytettävissä 13. marraskuuta 2023 alkaen tammikuun 2024 loppuun saakka. Sekä HU:n että ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat mennä käymään ulkomailla (suomalaiset Hollannissa ja toisinpäin)  (opiskelijat suunnittelevat sen yhdessä opettajien kanssa) ja tälle vaihdolle AMK-tason opiskelija voi hakea Erasmus-tukea (ks alla). Muu yhteistyö tapahtuu verkossa. Ulkomailla on tarkoitus olla noin 5 päivää.

Aikataulu ja kurssitiedot Suomi:

 • kurssi alkaa 13.11. alkavalla viikolla tapaamisella hollantilaisten ja asiakkaiden kanssa. Kurssi jatkuu tammikuun loppun.
 • Loppuesittely on tarkoitus pitää viimeisellä viikolla tammikuuta 2024.
 • Pääosin työ tehdään englanniksi
 • Joulukuun päivän 2023 ja tammikuun 5. päivän 2024 välisenä aikana on tauko (joululoma)
 • Opintopisteiden määrä on 10 ECTS suomalaisille opiskelijoille kurssikoodille:
  • AMK-taso: TE00CK10-3001 Projektiopinnot kiertotaloudessa, 5-10 op. Toinen vaihtoehto on hyväksilukea kurssi esim kurssiksi KI00BR07 Kiertotalouden liiketoiminta käytännössä ja ottaa loput 5op projektipisteinä.
  • YAMK-taso: täämä kurssi sopii suoritukseksi kursseille Projektiopinnot kestävässä kiertotaloudessa 1, 5 op – MS00CM69 & Projektiopinnot kestävässä kiertotaloudessa 2, 5 op – MS00CN03.
 • Ryhmäkoko 2-6 opiskelijaa ja HU:sta samanmoinen määrä
 • Rahallista tukea matka- ja majoituskustannuksiin voi olla saatavilla Erasmus+ -ohjelman kautta, katso messistä sivuilta: https://tuas365.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Opiskelu%20ulkomailla.aspx (ks kohta lyhtvaihto.) Rahoitus on tarkoitettu AMK-tason tutkintoa tekevälle.

 

Yhteyshenkilöt

 • Piia Nurmi, lehtori Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmässä, Turun ammattikorkeakoulussa, piia.nurmi@turkuamk.fi,  +358 40 3550931.
 • Martijn Rietbergen, rietbergen@hu.nl, +31-6-23101147

Aikataulu ja kurssitiedot Hollannissa

 • SSC:n sivuaineopiskelijoiden hanke alkaa maanantaina marraskuuta 2023 ja kestää tammikuun 2024 loppuun.
 • Ensimmäisellä viikolla (13.11.) tulisi suunnitella aloituskokous asiakkaan kanssa, yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa.
 • Opintopisteiden määrä on 15 ECTS, mikä tarkoittaa 10 viikkoa kokopäiväistä työtä.
 • Ryhmäkoko 5–6 opiskelijaa sivuaineopiskelijoista