Kiertotalousopetus

Kehitämme aktiivisesti kiertotalouden opetusta. Voit tutustua hankkeisiimme alla. Tarjoamme myös kiertotalouden opetusta osana Turku AMK:n tarjotaa. Kootusti kaikki Suomessa eri koulutusasteilla järjestettävät kiertotalouteen liittyvät kurssit löytyvät ylläpitämältämme sivustolta koulutustakiertotalouteen.fi.

 

#kiertotalous

Menetelmäopas kiertotalouden opettamiseen!

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Monialainen ammattikorkeakouluopetus laadukkaammaksi ja avoimemmaksi!

Climate university

Turku AMK on ollut mukana Climate university -hankkeessa tuottamassa kursseja kestävyyshaasteisiin liittyen. Kurssit ovat vapaasti tarjolla opiskelijollle ja opettajille.

Kiertotalouskoulutus yrityksille

Yritysten kiertotalousosaamisen ja -liiketoiminnan vauhdittaminen koulutuksen kautta!

Ellen MacArthur Foundation

Turun AMK valittiin vuonna 2017 ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna maailmanlaajuisen kiertotalousverkosto Ellen MacArthur Foundationin (EMF) jäseneksi. EMF:n jäsenet edistävät kiertotaloutta ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Verkostolla oli aiemmin fokuksessan viisi eri kokonaisuutta, ja Turun AMK oli mukana Learning-ohjelmassa Network Universities -jäsenenä. Vuonna 2020 EMF muutti toimintaansa. Tavoitteena on laajentaa korkeakouluverkostoa merkittävästi globaalisti. Uusi työtapa on Profiled Universities ja Turku AMK on tietysti siinä myös mukana. Edelleen vuonna 2020 Turku AMK oli ainoa suomalainen korkeakoulu, joka oli valittuna mukaan EMF:ään. Syksyllä 2020 lähdimme edistämään aktiivisesti sitä, että muutkin suomalaiset korkeakoulut lähtisivät mukaan verkostoon — onhan Suomi kiertotalouden ja kiertotalouskoulutuksen edelläkävijä. Tavoitteenamme on kannustaa mahdollisimman monta korkeakoulua mukaan toimintaan.

Lue lisää kiertotalouden oppimisesta ja opettamisesta

Virta, M.  ym. 2020: Kiertotalouden osaajat kylvetään tänään
Turun ammattikorkeakoulussa vaikutetaan tulevaisuuden yhteiskuntaan kouluttamalla muun muassa tulevia kiertotalouden osaajia. Koulutus ei pääty ammattikorkeakoulun seinien sisälle, sillä osaamista jaetaan myös yläkoulu- ja lukioikäisille MyTech-yhteistyön kautta.

Hillgren, E. & Nurmi, P 2018: Kiertotalouden innovaatioalustaa rakentamassa
Kiertotaloudessa on liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen edellyttävät avoimuutta ja yhteisiä kokeiluja eri toimijoiden välillä. Kiertotalous 2.0 -innovaatioalusta tuo toimijoita yhteen ja käynnistää uusia kehittämistoimia.

Knuutila, H. ym. 2018: Kiertotalouskoulutusta – yhteistyöllä osaamista opiskelijoille ja yrityksille
Koulutus ja tutkimus ovat merkittävässä roolissa kiertotalouden edistämiseksi.

Virta, M. 2018: Kiertotaloutta oppimassa
Kiertotalouden opettaminen vaatii erilaisen lähestymistavan kuin muiden aineiden opettaminen.

Virta, M. 2017: Kiertotalouden opettaminen – Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristö
Opinnäytetyö kuvaa, miten kiertotaloutta opitaan ja opetetaan parhaiten ja miten projektioppimisympäristö tukee ajattelutavan muutosta.

Nurmi, P. 2017: Tarvitsemme: Kiertotalous 2.0
Kiertotalous 2.0 huomio luonnollisten ja teknisten kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Malve-Ahlroth, S. & Suominen, J. & Nurmi, Piia 2016: Ongelmalähtöinen projektioppiminen on avain kiertotalouteen
Millainen on kiertotalouden oppimisympäristö, joka huomioi oppimiseen vaikuttavat eri tekijät?