Palvelumme

Kiertotalouslabra on Turun ammattikorkeakoulun innovaatioalusta yrityksille. Se koostuu eri alojen korkeakouluopiskelijoista, jotka tekevät erilaisia kokeiluita ja projekteja yrityksen tarpeisiin räätälöitynä.

Innovaatioalusta toimii Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän osana. Tutustu hankkeisiin, joita teemme yritysen kanssa.

Kiertotalouslabran tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uutta kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Kiertotaloudella tarkoitetaan talouden uutta mallia, jossa pyritään maksimoimaan materiaalien ja tuotteiden sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Tällainen resurssitehokkuus tuo mukanaan ympäristöhyötyjä, joita tarvitaan ylikulutuksesta eroon pyrkivässä maailmassa kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Jokainen yritys voi pyrkiä kehittämään toimintaansa enemmän kiertotalouden mukaiseksi. Kiertotalouden liiketoimintaa voi olla esimerkiksi:

• tuotteiden elinkaaren pidentäminen

• tuotteiden muuttaminen palveluiksi

• jakamisalustat

• resurssitehokkuus ja kierrätys

• uusiutuvuus

Tutustu tarkemmin kiertotalouden kiinnostavimpiin liiketoimintamalleihin Sitran sivuilla.

 

Kiertotalouslabra on suunnattu kaikkien toimialojen eri kokoisille yrityksille, jotka ovat

• kiinnostuneita kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista

• innostuneita tekemään yhteistyötä motivoituneiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa

Kiinnostaako yhteistyö?

Ota meihin yhteyttä: kiertotalouslabra@turkuamk.fi

Miten yritys pääsee mukaan?

Yritysyhteistyö voi alkaa monella eri tavalla. Joskus yritys ottaa yhteyttä ammattikorkeakouluun, toisinaan idea yhteistyöstä saattaa syntyä yhdessä korkeakoulun verkostojen kautta.

Millaisia kokeilut voivat olla?

Kokeilut voivat olla monenlaisia riippuen yrityksen tarpeista. Myös yritykseltä vaadittu ajallinen panos voi vaihdella suuresti. Päivän kestävästä työpajasta aina monen kuukauden kehittämisprojekteihin.


Millaisia tuloksia kokeiluista syntyy?

Kokeilun alussa yritys määrittelee yhdessä korkeakoulun kanssa millaisia tavoitteita yhteiskehittämiselle asetetaan. Samalla sovitaan millaisessa muodossa yritys haluaa kokeilun tulokset käyttöönsä.